Werkwijze

  • de school signaleert de ernst van de lees- en/of spellingproblemen en bespreekt deze met de ouders
  • als de ouders voor Affect als zorgaanbieder kiezen, melden zij hun kind aan bij Affect en stuurt de school het leerlingdossier op
  • bij goedkeuring van het dossier door Affect wordt door Affect een beschikking aangevraagd bij de gemeente
  • de ouders worden uitgenodigd voor een intakegesprek
  • vervolgens vindt het onderzoek plaats bij Affect in Eersel, Bladel of Valkenswaard
  • de uitkomsten van het onderzoek worden besproken met de ouders en de school. Dit gesprek kan plaatsvinden op school
  • indien daadwerkelijk sprake is van ernstige dyslexie, wordt vervolgens het behandelplan toegelicht
  • daarna start de behandeling door één van onze ervaren dyslexiebehandelaars. De behandelingen vinden wekelijks plaats op school. Zowel aan de ouders als de school wordt gevraagd te oefenen met het kind. Dit vindt altijd plaats in overleg
  • de resultaten van de behandeling en de voortgang worden periodiek met de ouders en de school besproken