LADEN SLUIT

Uitgangspunten en samenwerking

Als ouder ontmoet u in de praktijk een betrokken deskundige, die staat voor concreet resultaat. Alle activiteiten in de praktijk richten zich op ontwikkeling en groei van kinderen/jeugdigen, het versterken van het opvoedkundig handelen van ouders en herstel van vertrouwen.

Accent ligt op het creëren van kansen, mogelijkheden, nieuwe inzichten en het samen zoeken naar de beste oplossing. Waar het nodig of wenselijk is wordt samenwerking gezocht met de school (basisonderwijs/voortgezet onderwijs).

Bij zeer complexe casussen neemt mevrouw Alexa Rutten, psychiater Kind en Jeugd, deel aan het multidisciplinair overleg (MDO).

Affect heeft tevens een goede samenwerking met de Centra voor Jeugd en Gezin in de verschillende gemeenten.

Affect is aangesloten bij Psyzorg, een coöperatie van vrijgevestigde psychologenpraktijken in Zuidoost Brabant. Alle Psyzorgleden onderschrijven de uitgangspunten van de transformatie Jeugdzorg.

  • Ieder kind heeft recht op en toegang tot zorg die duurzaam passend is bij wat het kind en de sociale omgeving van het kind, nodig heeft.
  • De zorg wordt zoveel mogelijk  in de leefomgeving  van het kind geboden en hierin geïntegreerd.
  • De integrale zorg vindt plats in een voortdurende samenwerking en samenspraak met het gezin  en andere betrokkenen en er wordt uitgegaan van de eigen kracht  van het kind en het gezin.
  • Niet problematiserend maar normaliserend. Normaliseren betekent ook dat zorg tijdig wordt op- en afgeschaald.