Affect ondersteunt individuele coachingstrajecten, gericht op de versterking van de individuele professionele ontwikkeling van leerkrachten op het gebied van ernstige dyslexie op niveau 3. Vragen kunnen gesteld worden door directies en leerkrachten. De coaching is altijd gericht op het versterken van het handelingsrepertoire van leerkrachten ten behoeve van de begeleiding en ondersteuning bij complexe hulpvragen in de klas.
De achterliggende bedoeling is altijd mensen leren het zelf te doen.