Waar kan Affect bij helpen?

Affect is een psychologenpraktijk voor kind en jeugd en voert als kernactiviteiten diagnostiek en behandeling uit bij kinderen en jeugdigen in de leeftijd van 4 t/m 17  jaar, met psychosociale en/of psychiatrische problematiek. Dit gebeurt ambulant en integraal. Wij kunnen o.a. helpen bij:

 • een negatief zelfbeeld, gebrek aan zelfvertrouwen
 • somberheidsgevoelens, (school)depressie
 • lichamelijke klachten (hoofdpijn, buikpijn) zonder medische oorzaak
 • gedragsproblemen: o.a. oppositioneel gedrag, ‘kort lontje’, impulsiviteit
 • traumatische ervaringen
 • problemen met relaties en vriendschappen
 • angsten
 • pestproblematiek
 • problemen in de relaties tussen ouders en kinderen
 • onverwerkte rouw
 • leerproblemen: o.a. dyslexie, dyscalculie, concentratie en aandacht
 • specifieke persoonlijkheidsproblematiek o.a. als gevolg van ADHD
 • toekomst- en levensvragen van jongeren.

Bij Affect werken ervaren psychologen en orthopedagogen die tevens zijn opgeleid tot schoolspecialist.

Voor verwijzers en cliënten is het goed om te weten dat we de volgende producten kunnen bieden.

Ambulant regulier (productcode voor de regio 45ARG en 45A73 voor Waalre + Veldhoven)

Problematiek: er is sprake van lichte tot matige klachten op een beperkt aantal leefgebieden, vaak ook enkelvoudig. Deze zorg is oplossingsgericht. De behandeling richt zich op één of een aantal symptomen en specifieke klachten. Het doel is om de klachten te behandelen die iemand nu ervaart. Er wordt minder ingegaan op de persoonlijkheid of de identiteits-beleving of persoonsgeschiedenis van de cliënt.

 Specialistisch licht (productcode voor de regio 45ASG en 54001 voor Waalre + Veldhoven)

Problematiek: er is sprake van veelal meervoudige klachten op meerdere leefgebieden ten gevolge van psychische/psychiatrische problematiek of stoornis in combinatie met de behoefte aan ondersteuning vanuit de ouders ten gevolge van opgroei- en opvoedspanning. Klachten uiten zich in internaliserende en/of externaliserende gedragsproblemen. De relatie tussen kind en ouders kan complex/verstoord zijn.

 Diagnostiek (productcode voor de regio 45DIA en 45J14 voor Waalre + Veldhoven)

Problematiek: als een vermoeden bestaat dat er iets met een jeugdige en/of het gezinssysteem aan de hand is, maar de aard en de ernst van het probleem nog niet voldoende duidelijk is, kan diagnostiek ondersteuning bieden om de hulpvraag te verhelderen. Diagnostiek omvat alle activiteiten gericht op verduidelijking van de klachten en van de zorgvraag.

 Psychofarmaca (productcode voor de regio 45CPS en 45C55 voor Waalre + Veldhoven)

Dit product is bedoeld voor kinderen en jongeren die na afsluiting van een behandeling ondersteuning nodig hebben bij het eventueel wijzigen van psychofarmaca en de controle daarop.

 Wat Affect niet doet en niet mag doen zijn de producten specialistisch middel en specialistisch zwaar.

Problematiek: er is sprake van zware meervoudige klachten op meerdere leefgebieden ten gevolge van psychische en/of psychiatrische problematiek of stoornis in combinatie met de behoefte aan ondersteuning vanuit de ouders ten gevolge van opgroei- en opvoedstress. Klachten uiten zich in ernstige internaliserende en/of externaliserende gedragsproblemen. De relatie tussen kind en ouders staat onder druk en/of is grotendeels verstoord.