Wie zijn wij?

Bij Affect werken ervaren psychologen en orthopedagogen. Wij hebben ervaring:

 • in het behandelen van kinderen met gedrags- en persoonlijkheidsproblematiek (zowel ambulant regulier als ambulant specialistisch) en het betrekken van ouders en school bij de behandeling. Deze behandeling vindt plaats in onze praktijkruimte in Eersel, Bladel of Valkenswaard.
 • met behandeling van kinderen en jeugdigen waarbij we gebruik maken van bewezen effectieve behandelmethodes en protocollen, onder andere:
  – cognitieve gedragstherapie
  – oplossingsgerichte therapie
  – spelpsychotherapie
  – mindfulness
  – EMDR
  – schematherapie, we werken daarbij met bewezen effectieve behandelmethodes en protocollen
  – Acceptance Commitment Therapy (ACT).
 • met ouder- en gezinsbegeleiding (systeemtherapie)
 • met psychologisch onderzoek naar complexe persoonlijkheidsproblematiek
 • met diagnostiek (onderzoek) naar leer- en gedragsproblemen en advisering ouders/school
 • met diagnostiek (onderzoek) en behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie (EED). Affect heeft sinds 2012 het keurmerk van het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD)
 • met diagnostiek (onderzoek) van dyscalculie

Diagnostiek (onderzoek) is altijd handelingsgericht, dus bedoeld om te komen tot passende behandelinterventies.

Wij zijn:

 • geregistreerd GZ-psychologen volgens de wet BIG (Beroepen Individuele Gezondheidszorg). De registratie is een opleidings-, werkervarings- en kwaliteitswaarborging
 • lid van de NVO (Nederlandse Vereniging van Orthopedagogen) en geregistreerd als NVO generalist
 • geregistreerd bij het NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen) als kinder- en jeugdpsychologen
 • geregistreerd bij het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD)
 • geregistreerd in het Kwaliteitsregister Jeugd