Achtergrondinformatie

Dyslexie is een stoornis die wordt gekenmerkt door een hardnekkig probleem met het aanleren en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau (definitie Stichting Dyslexie Nederland). Bij ongeveer 3 procent van de schoolgaande kinderen is sprake van een ernstige vorm van dyslexie. Sinds 1 januari 2015 valt de diagnostiek en de behandeling van ernstige dyslexie onder de verantwoordelijkheid van de gemeente.
De school moet middels 3 toetsmomenten en tussenliggende handelingsplannen, kunnen aantonen dat het kind onvoldoende vooruitgang boekt (blijvende E-scores op de toetsen). Als het leerlingdossier voldoet aan de criteria kan gestart worden met het onderzoek door een gekwalificeerde praktijk. Affect is een gekwalificeerde praktijk  en heeft het keurmerk van het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD).