LADEN SLUIT

Klachten

Affect streeft er naar uw behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen. Indien er iets is waar u niet tevreden over bent, waarderen wij het als u dit met ons bespreekt zodat wij samen met u kunnen kijken hoe de klacht naar uw tevredenheid verholpen kan worden. Mocht de klachtbehandeling bij onze praktijk niet naar uw tevredenheid verlopen, dan verwijzen wij u naar de klachtenregeling van onze beroepsvereniging, het NIP, zie de website www.psynip.nl onder klachtenprocedure.