Werkwijze en mogelijke vervolgactiviteiten

In een doelgerichte samenwerking komen tot een werkbaar plan van aanpak.
In het intakegesprek wordt de hulpvraag/probleemsituatie verkend.
De situatie, en vooral de patronen die de ontwikkeling en het leren belemmeren, worden geanalyseerd. Vanuit deze analyse wordt een behandelplan opgesteld en in overleg vastgesteld. Daarna wordt gestart met de behandeling. Specifiek psychologisch onderzoek met betrekking tot gedrags- en leerproblemen wordt, zo nodig, ingezet.
Met alle informatie wordt vertrouwelijk omgegaan, volgens de beroepscode van het NVO/NIP.