Bereikbaarheid

Spoed
Binnen Affect werken wij enkel op afspraak. We bieden geen crisishulp. Wanneer er sprake is van spoed kunt u contact opnemen met uw huisarts/huisartsenpost of SpoedvoorJeugd Zuidoost-Brabant, telefoon 088 – 0666999. In een levensbedreigende situatie kunt u ook contact opnemen met 112.

Aanmelding of vraag
Het algemene (aanmeld)nummer van Affect is bereikbaar op maandag, woensdag en donderdag, telefoon 06 – 22971921.
Bent u al bij Affect in behandeling en wenst u direct contact met de behandelaar? Op de website staan bij Contact – Teamgegevens alle namen, 06-nummers en mailadressen.